PhD Thesis

2021

 • Daniel CHIORAN. "Optimizarea confortului ambiental cu reducerea amprentei energetice". (Optimizing the comfort in a home environment while reducing the energy consumption ). Defended 22.11.2021

2020

 • Iulia Adina STEFAN. "Tehnici de crestere a dependabilitatii nivelelor de suport de decizie Ón sistemele cyber-fizice". (Methods for Increasing Dependability in Decision Making Process Levels for Cyber-Physical Systems). Defended 07.12.2020

2019

 • Alexandra Maria POP (FANCA). "Sistem de raportare si ghidare Ón caz de accident bazat pe terminale mobile". (Accident reporting and guidance system based on mobile terminals). Defended 26.11.2019
 • Adela PUSCASIU. "Sistem distribuit bazat pe terminale mobile pentru monitorizarea conditiilor de mediu". (Dstributed system based on mobile terminals for monitoring environmental conditions). Defended 26.11.2019

2018

 • Cosmin Nicolae SABO. "Optimizarea proceselor de afaceri". (Business processes optimisation). Defended 8.06.2018
 • Sorina CAPUSAN (CORNOIU). "Modele Ón identificarea semantica a informatiei juridice Ón contextul ontologiilor si folksonomiilor". (Models for semantic identification of legal information in the context of ontologies and folksonomies). Defended 8.06.2018

2015

 • Diana POP (CONTRAS). "Ontologii evolutive". (Evolutionary ontologies). Defended 4.09.2015

2012

 • Ancuta Oana DOBIRCAU (NICOARA). "Gestiunea inteligenta a unui sistem de depozitare". (Intelligent management of a storage system). Defended 9.11.2012
 • Oliviu Dorin MATEI. "Theoretical and practical applications of evolutionary computation in solving combinatorial optimization problems". Defended 23.11.2012

2011

 • Maria Viorela FILIMON. "Securizarea accesului, interogarea si sincronizarea bazelor de date distribuite utilizand tehnici de inteligenta artificiala". (Securing the access, querying and synchronizing the distributed databases by using artificial intelligence techniques). Defended 09.09.2011
 • Daniela Emilia BORDENCEA. "Reconfigurable and dependable monitoring and control systems". Defended 21.09.2011