Logo_UTCNColectivul de Transmisiuni Numerice Logo_DTL

Tehnici de modulaţii (TM)

Fisa disciplinei

Denumirea disciplinei

Tehnici de modulaţii

Domeniul de studiu

Inginerie electronica si telecomunicatii

Specializarea

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

Codul disciplinei

51373606

Titularul disciplinei

Prof.dr.ing. Vasile Bota – Vasile.Bota@com.utcluj.ro - (sectia engleza)

Sl.dr.ing. Mihaly Varga – Mihaly.Varga@com.utcluj.ro - (sectia romana)

Departament

Comunicatii

Facultatea

Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

 

Sem.

Tipul disciplinei

Curs

Aplicaţii

Curs

Aplicaţii

Stud.
Ind.

TOTAL

Credit

Forma de verificare

[ore/săpt.]

[ore/sem.]

 

S

L

P

 

S

L

P

 

1

Ing. din domeniu

2

1

2

-

28

14

28

-

80

150

5

Examen

Cerinţe prealabile

Cunoştiinţe de bază de teoria semnalelor şi teoria circuitelor integrate analogice şi digitale

A. Curs (titlul cursurilor + programa analitica)

1

Modulaţii liniare.
Definire. Tipuri. Expresia semnalelor ML. Spectrele semnalelor ML. Generarea semnalelor ML.

2

Recepţia semnalelor ML.
Demodularea semnalelor ML. Metode de recuperare a purtătorului. Performanţe ale ML.

3

Modulaţia în frecvenţă
Expresia semnalului MF. Spectrul semnalului MF. Producerea semnalului MF. Demodularea semnalelor MF. Performanţe de SNR ale MF. 

4

Transmisiuni de date în banda de bază.
Coduri bandă de bază. Definire. Proprietăţi spectrale. Codare-decodare. Performanţe ale codurilor BB.

5

Sincronizarea tactului de bit.
Necesitate. Metoda digitală de sincronizare dinamică. Metoda digitală de sincronizare rapidă. Structura şi parametrii unui circuit de sincronizare

6

Filtrarea semnalelor de date.
Definirea ISI. Caracteristicile de filtrare RC şi RRC. Noţiuni privitoare la implementarea caracteristicilor RC şi RRC

7

Modulaţia FSK
Definire. Parametrii. Filtrarea semnalului FSK. Modulatoare FSK. Sinteza digitală Walsh a semnalului FSK. Structura transmiţătorului FSK.

8

Modulaţia FSK
Demodularea semnalelor FSK; Variante. Sincronizarea tactului de bit. Receptorul FSK. Performanţe de SNR ale FSK. Aplicaţii

9

Modulaţia DPSK.
Expresia semnalui PSK. Tipuri. Calculul debitului binar. Producerea semnalelor PSK şi DPSK. Spectrul şi filtrarea semnalelor DPSK. Structura transmiţătorului DPSK

10

Modulaţia DPSK
Recuperarea tactului de simbol. Demodulatoare digitale DPSK. Structura receptorului DPSK. Performanţe de SNR ale DPSK. Aplicaţii.

11

Modulaţia MAQ
Definire. Modulare-demodulare. Modulaţia QPSK. Modularea-demodularea. Transmiţător-receptor.

12

Modulaţia MAQ
Recuperarea purtătorului. Variante ale modulaţiei QPSK.  Performanţe ale modulaţiei QPSK. Aplicaţii

13

Modulaţia A+PSK
Constelaţii A+PSK. Maparea şi obţinerea constelaţiilor invariante. Producerea constelaţiilor A+PSK. Filtrarea. Transmiţătorul A+PSK.

14

Modulaţia A+PSK
Demodularea A+PSK (varianta cu FTJ). Recuperarea purtătorului (metoda DDCR). Receptorul A+PSK. Performanţe de SNR. Aplicaţii.

 

 

B1. AplicaţiiLUCRARI (lista lucrări, teme de seminar, conţinutul proiectului de an)

 

Laborator

1

Recapitulare noţiuni de teoria semnalelor.

2

Modulaţii liniare. Modulare. Spectru. Demodulare. Recuperarea purtătorului. Performanţe de SNR.

3

Modulaţia în frecvenţă. Modulare (metoda lui Armstrong). Demodulare. Performanţe de SNR

4

Test laborator ML+MF.  Coduri bandă de bază. Tipuri. Analiză spectrală.

5

Coduri bandă de bază. Codare-decodare. Performanţe de SNR.

6

Sincronizarea tactului de bit (simbol). Circuit de sincronizare. Calculul parametrilor.

7

Test laborator BB+sincronizare. Transmiţătorul FSK. Modulatorul analogic.

8

Transmiţătorul FSK cu sinteză Walsh. Implementare. Componenţă spectrală.

9

Receptorul FSK.  Demodulatorul cu treceri prin zero. Performanţe. Sincronizarea tactului de bit.

10

Test laborator FSK. Modulaţia PSK. Modulator digital APSK. Modulator digital DPSK.

11

Modulaţia PSK. Filtrarea semnalelor PSK. Transmiţătorul PSK.Demodulatorul PSK coerent diferenţial. Recuperarea tactului de simbol. Performanţe de SNR.

12

Modulaţia QAM. Modularea-demodularea QPSK.

13

Modulaţii A+PSK. Maparea şi producerea modulaţiilor A+PSK.

14

Modulaţii A+PSK. Demodularea A+PSK. Calculul performanţelor de SNR.

 

Seminar

1

Modulaţii liniare.

2

Modulaţia în frecvenţă

3

Coduri BB.

4

Modulaţia FSK

5

Modulaţia PSK

6

Modulaţia MAQ

7

Modulaţia A+PSK

 

Studiul individual (tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteză, proiecte, aplicaţii etc.)

  1. 4 seturi de probleme  

Structura
studiului individual

Studiu materiale
curs

Rezolvări
teme, lab., proiecte

Pregătire aplicaţii

Timp
alocat
examinărilor

Studiu
bibliografic
suplimentar

Total ore pregătire individuală

Nr. ore

35

24

10

3

8

80

 

 

Modul de examinare şi atribuire a notei

Modul de examinare

Examenul constă din rezolvarea a 4-5 subiecte – probleme + teorie (3 ore).
La laborator se vor susţine 3 teste, după lucrările 3, 9, 13. Temele se corectează dacă sunt predate la termen.

Componentele notei

 Examen (nota E), Laborator (notaL); Teme (notaT);

Formula de calcul a notei

 N=0,75E+0,25 (L+T)/2; condiţie de promovabilitate: E ≥ 5 şi N ≥ 5   

©2008 Colectivul de Transmisiuni Numerice