Logo_UTCNColectivul de Transmisiuni Numerice Logo_DTL

Tehnici de modulaţii (TM)

Notiţele de curs se găsesc mai jos în format Adobe PDF:

 1. Curs 1. / Lecture 1.

 2. Modulaţii liniare. Definire. Tipuri de modulaţii liniare. Modulaţia de amplitudine n cuadratură (QAM). Expresia semnalelor ML. Spectrele semnalelor ML. Generarea semnalelor ML şi QAM.(ROM) Logo_PDF
  Linear Modulations (LM) I. Definitions. Types of LM. Quadrature Amplitude Modulation (QAM). Expression of the LM signals. Spectra of the LM signals. Modulation methods of the LM signals.(ENG) Logo_PDF
 3. Curs 2. / Lecture 2.

 4. Recepţia semnalelor ML. Recepţia semnalelor ML. Demodularea semnalelor ML şi QAM. Metode de recuperare a purtătorului. Performanţe de SNR ale ML(ROM) Logo_PDF
  Linear Modulations (LM) II. LM receivers. Demodulation methods of the LM signals. Carrier recovery methods. SNR performances of the LMs(ENG) Logo_PDF
 5. Curs 3. / Lecture 3.

 6. Modulaţia n frecvenţă. Expresia semnalului MF. Spectrul semnalului MF. Producerea şi demodularea semnalului MF. Performanţe de SNR ale MF(ROM) Logo_PDF
  Frequency Modulation. Expression of the FM signals. Spectrum of the FM signal. Modulation methods of the FM signal. Demodulation methods of the FM signals. SNR performances of the FM.(ENG) Logo_PDF
 7. Curs 4. / Lecture 4.

 8. Transmisiuni de date n banda de bază. Coduri banda de baza. Definire. Proprietăţi spectrale. Codare-decodare. (ROM) Logo_PDF
  Base-band Data Transmissions (BB) I. BB Codes. Definitions. Spectral properties. Encoding-decoding of the BB codes.(ENG) Logo_PDF
 9. Curs 5. / Lecture 5.

 10. Transmisiuni de date n banda de bază II. Performanţe de SNR ale codurilor BB. Sincronizarea tactului de bit. Circuite PLL. Metode digitale de sincronizare dinamică şi rapidă.(ROM) Logo_PDF
  Base-band Data Transmissions (BB) II. SNR performances of BB codes. Applications. Bit-clock Synchronization. PLL circuits. Digital methods for fast and dynamic bit-clock synchronization (ENG) Logo_PDF
 11. Curs 6. / Lecture 6.

 12. Modulaţia PAM. Definire. Calculul debitului binar. Spectru. Performanţe de SNR.
  Filtrarea semnalelor de date. Necesitate. Parametri. Definirea ISI. Caracteristicile de filtrare RC si RRC. Noţiuni privitoare la implementarea caracteristicilor RC si RRC(ROM) Logo_PDF
  Pulse-Amplitude Modulation (PAM). Pulse-Amplitude Modulation (PAM). Definition. Spectrum. SNR performance.(ENG) Logo_PDF
 13. Curs 7. / Lecture 7.

 14. Modulaţia cu Salt de Amplitudine (ASK) Modulaţia cu Salt de Faza (PSK) Definire. Spectru. Modulare-demodulare. Performanţe de SNR. Modulaţia MAQ cu semnale modulatoare digitale Definire. Modulare-demodulare.(ROM) Logo_PDF
  Filtering the Data Signals. Defining the ISI. The RC and RRC filtering characteristics. Considerations regarding the implementation of the RC and TTC filtering characteristics.(ENG) Logo_PDF
 15. Curs 8. / Lecture 8.

 16. Modulaţia PSK I.Expresia semnalului PSK. Tipuri. Constelaţii de semnale. Calculul debitului binar. Producerea semnalelor PSK si DPSK folosind tehnica QAM. Spectrul şi filtrarea semnalelor DPSK.(ROM) Logo_PDF
  Amplitude Shift Keying (ASK) Modulation-Demodulation. SNR Performance. Considerations regarding the SNR and Eb/N0 (ENG) Quadrature Amplitude Modulation (QAM) for digital modulating signals Definition. Modulation-Demodulation. Logo_PDF Logo_PDF
 17. Curs 9. / Lecture 9.

 18. Modulaţia A+PSK. Definire. Constelaţii A+PSK. Maparea şi obţinerea constelaţiilor invariante. Producerea constelaţiilor A+PSK. Filtrarea. Transmiţătorul A+PSK.Logo_PDF
  Phase Shift Keying (PSK) I. Expression of the PSK signal. Types of PSK modulation. Signal constellations. Spectral distribution and filtering of the DPSK signals QAM-based modulation-demodulation of the PSK and DPSK signals. (ENG) Logo_PDF
 19. Curs 10. / Lecture 10.

 20. Modulaţia A+PSK. Demodularea semnalelor ASK+PSK. Recuperarea purtatorului si a tactului de simbol (ROM) Logo_PDF
  Phase Shift Keying (PSK) II. SNR performances of the DPSK modulation. Variants of QPSK OQPSK, π/4-QPSK. Applications.(ENG) Logo_PDF
 21. Curs 11. / Lecture 11.

 22. Modulaţia 2-FSK I. Definire. Parametri. Modulatoare FSK digitale.(ROM) Logo_PDF
  A+PSK (QAM) Modulation I.Definitions. A+PSK Constellations. Bit-mapping and generation of the invariant constellations. Modulating the A+PSK constellations. Filtering the A+PSK signals. Structure of the A+PSK transmitter.(ENG) Logo_PDF
 23. Curs 12. / Lecture 12.

 24. Modulaţia 2-FSK II. Filtrarea semnalului FSK. Structura transmiţătorului FSK. (ROM) Logo_PDF
  A+PSK (QAM) Demodulation II The A+PSK Demodulator (the LPF- variant). Carrier Recovery (the DDCR method). Structure of the A+PSK receiver. SNR performances of the A+PSK modulations. Applications.(ENG) Logo_PDF
 25. Curs 13. / Lecture 13.

 26. Modulaţia 2-FSK. III. Demodularea semnalelor FSK - Variante. Sincronizarea tactului de bit. Receptorul FSK. Performanţe de SNR ale FSK. Aplicaţii (ROM) Logo_PDF
  Frequency Shift Keying (FSK) I.Definition. Parameters. Digital FSK modulators. Filtering the FSK signal. Structure of the FSK transmitter.(ENG) Logo_PDF
 27. Curs 14. / Lecture 14.

 28. Viziune globala. Scurt istoric. Stadiul actual
  Frequency Shift Keying (FSK) IIDemodulation methods of the FSK signals. Bit-clock synchronization. Structure of the FSK receiver. SNR performances of the FSK. Applications.(ENG) Logo_PDF
©2008 Colectivul de Transmisiuni Numerice