Detalii personale

Nume

Dorin Isoc

Titlu:

Inginer Diplomat.

Studii finalizate

1974-1980 Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timisoara
1989-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, doctorat în Sisteme automate
1995 – Colegiul postuniversitar de Proprietate industrială.

 

 

 

Poziţie curentă:

Profesor universitar,

Contact

 

Afiliere

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Catedra de Automatică si Informatică Tehnică

Adresa

Str Memorandumului nr.28, 400115 Cluj-Napoca, Romania
tel. +4 0264 401 200, 0264.401248, tel./fax +4 0264 592 055

 

Birou

Str. Observator nr.2, Sala 3 (Casa Albă)
400020 - Cluj-Napoca, Romania

 

Telefon:

inexistent pentru moment

 

E-mail:

Dorin.Isoc@aut.utcluj.ro

Interese

 

Control inteligent, modelare, diagnoza inteligentă a sistemelor complexe, inovare tehnică, proprietatea intelectuală  


Lucrări publicate


 1. Isoc D., Pop M., Ignat A., Ionescu C.M., De Keyser R.M.C.(2005), Integrated intelligent system for functional diagnosis, In: Computer Methods in Bio­mecha­nics and Biomedical Engineering, Vol.8, Suppl.1, pp.147-148.

 2. Isoc D., Pop M., Ignat A., Ionescu C., De Keyser R. M. C.(October 2005), Functional Diagnosis for Medical Purposes by Using an Integrated Intelligent Sys­tem, SINTES ’14, The In­ter­na­ti­o­nal Symposium on System Theory, Automation, Ro­bo­tics, Com­puters, In­formatics, Elec­tro­nics and Instrumentation,  20-22 October, Cra­iova, Romania p.564-569.

 3. Isoc, D., Lingvay, I.(May, 2006), Computer-Aided Diagnosis and Prediction of Underground Electrical Grids,In: The 5th International Conference URB-CORR Study and Control of Corrosion in the perspective of Sustainable Development of Urban Distribution Grids, Tg.Mures, May 18-20, 2006 (pp.51-56).

 4. Isoc, D.(decembrie 2005), Reţele neuronale. Aspecte funcţionale şi de exploatare, In: Rapoarte tehnice, RTH-05011, Uni­versitatea Tehnică din Cluj-Napoca, p.1 - 38.
 5. Isoc, D.(noiembrie 2005), Mecanisme fuzzy sintetizate ca funcţii analitice, In: Rapoarte tehnice, RTH-05010, Uni­ver­si­tatea Tehnică din Cluj-Napoca, p.1 - 24.
 6. Isoc, D.(noiembrie 2005), Proiectarea integrată a sistemelor inteligente ierarhizate, In: Rapoarte tehnice, RTH-05009, Uni­versitatea Tehnica din Cluj-Napoca, p.1 - 22.
 7. Isoc D., Pop M., Ignat A., Ionescu C., De Keyser R. M. C.(October 2005), Functional Diagnosis for Medical Purposes by Using an Integrated Intelligent System , In: SINTES ’14, The In­ter­na­ti­o­nal Symposium on System Theory, Automation, Ro­bo­tics, Com­puters, In­formatics, Elec­tro­nics and Instrumentation, Cra­iova, Romania.
 8. Isoc, D.(iulie 2005), ECTS - practica evaluării şi notării calitative. Un studiu de caz, In: Actualitatea academica, an.V, nr.3, pp.20-23.
 9. Isoc, D., Lingvay, I. (June 2005), Strategy and intelligent diagnosis system for built structures, In: URB-CORR 4th International Conference on Study and Control of Corrosion in the Perspective of Sustainable Develo­p­ment of Urban Distribution Grids, Sibiu, p.142-145.
 10. Isoc, D., Ignat, A. (May 2005), Complex thermal experimental benchmark. Implementing and modeling notes, In: CSCS-15 - 15th International Conference on Control Systems and Computer Science, Bucureşti, p.115-121.

Cărţi  publicate


 1. Lingvay, I., Isoc, D., Coroziunea în mediile construite şi diagnosticarea ei, Editura Electra, Bucuresti, 2006.

 2. Isoc, D.,Analiza, modelarea şi identificarea sistemelor. Probleme rezolvate şi adnotate, Riso­print, Cluj Napoca, 2005.

 3. Isoc, D., Introducere în analiza, modelarea şi identificarea sistemelor, Mediamira, Cluj Napoca, 2001.

 4. Isoc, D., Practica modelării matematice asistate de calculator a sistemelor dinamice, Mediamira, Cluj Napoca, 2001.


Brevete de invenţie


 1. Isoc, D., Ignat, A., Stand experimental cu incinte termice, Dosar OSIM nr. a2005 00390.

 2. Isoc, D., Stand experimental, Brevet RO 117.659.

 3. Isoc, D., Cismaş, P., Aparat si metoda pentru investigaţii medicale prin me­to­­da testării la efort izo­me­­tric (de tip handgrip), Brevet RO nr.110.771.