Index
Despre
Publicatii
Cercetare
Activitate Didactica
Doctorat
Contact
 
 

CONTRACTE DE CERCETARE

Contracte de cercetare stiintifica nationale si internationale

 1. Palade, T., „Studiul, proiectarea si testarea unor circuite pentru domeniul microundelor, proiectarea amplificatoarelor in banda de 1GHz”, Contract de cercetare cu Ministerul |nvatamintului, nr. B17/1993, faza I, val. 1.000.000 lei – Rap. cercetare. Director de contract
 2. Palade, T., „Studiul, proiectarea si testarea unor circuite pentru domeniul microundelor, proiectarea unor oscilatoare in banda de 1 GHz”, Contract de cercetare cu Ministerul |nvatamintului, nr. C 74/1994, faza II, val. 3.000.000lei – Raport cercetare. Director de contract.
 3. Palade, T., „Studiul influentei atmosferei asupra serviciilor de radiocomunicatii folosind noile benzi de frecventa, aplicatii in imbunatatirea proiectarii retelelor radio. Studiul propagarii multiple pe liniile radio”, Contract de cercetare cu Ministerul |nvatamintului, nr.C 67 / 1994, faza I, valoare 1.400.000 lei - Raport de cercetare. Director de contract.
 4. Palade, T., „Efectele radiopropagarii asupra sistemelor terestre de radiocomunicatii”, Contract de cercetare cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, nr. 483B/1995, faza I, valoare 18.000.000 lei - Raport de cercetare. Director de contract.
 5. Palade, T., „Efectele radiopropagarii asupra sistemelor de radiocomunicatii terestre”, Contract de cercetare cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, nr. 823B/1996, faza II, valoare 18.000.000 lei - Raport de cercetare. Director de contract.
 6. Palade, T., „Efectele radiopropagarii asupra sistemelor de radiocomunicatii terestre”, Contract de cercetare cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, nr. 823B/96 aditional I, tema A1, faza I/97, valoare 20.000.000 lei - Raport de cercetare. Director de contract.
 7. Palade, T., „Efectele radiopropagarii asupra sistemelor de radiocomunicatii terestre”, Contract de cercetare cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, nr. 823B/96, aditional II, tema A1, faza II/97, valoare 30.000.000 lei - Raport de cercetare. Director de contract.
 8. Palade, T., „Studiul influentei atmosferei asupra serviciilor de radiocomunicatii in benzile noi de frecventa - aplicatii in imbunatatirea proiectarii retelelor radio”, Contract anual de cercetare 1997, Grant nr. 987, CNCSU, val. 8.000.000 lei - Raport. Director de contract.
 9. Palade, T., „Efectele radiopropagarii asupra sistemelor de radiocomunicatii terestre”, Contract de cercetare cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, nr. 823/96, aditional I nr. 449/98, tema A2, faza I/98, val. 44.000.000 lei - Raport de cercetare. Director de contract.
 10. Palade, T., „Efectele radiopropagarii asupra sistemelor de radiocomunicatii terestre ‘, Contract de cercetare cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, nr. 823/96, aditional II nr. 705/98, tema A2, faza I/98, val. 30.000.000 lei - Raport de cercetare. Director de contract.
 11. Palade, T., „Efectele radiopropagarii asupra sistemelor de radiocomunicatii terestre”, Contract de cercetare cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, nr. 823/96, aditional I nr. 449/98, tema A2, faza II/98, val. 1.750.000 lei - Raport de cercetare. Director de contract.
 12. Palade, T., „Efectele radiopropagarii asupra sistemelor de radiocomunicatii terestre”, Contract de cercetare cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, nr. 823/96, aditional II nr. 705/98, tema A2, faza II/98, val. 40.000.000 lei -Raport de cercetare. Director de contract.
 13. Palade, T., „Studiul sistemelor radio combinate terestre si spatiale”, Contract de cercetare cu A.N.S.T.I, nr.335/99, tema B2, faza I/99, val. 40.000 mii lei – Rap. cercetare. Director contract.
 14. Palade, T., „Cercetari asupra propagarii in unde milimetrice in vederea implementarii noilor servicii de comunicatii de banda larga”, Contract de cercetare cu A.N.S.T.I., nr. 335/99, tema B3, faza I/99, val. 40.000.000 lei - Raport de cercetare. Director de contract.
 15. Palade, T., „Cercetari asupra propagarii in unde milimetrice in vederea implementarii noilor servicii de comunicatii de banda larga”, Contract de cercetare cu A.N.S.T.I., nr. 335/99, tema B3, faza II/99, val. 7.000.000 lei - Raport de cercetare. Director de contract.
 16. Palade, T., „Cercetari asupra propagarii in unde milimetrice in vederea implementarii noilor servicii de comunicatii de banda larga”, Contract de cercetare cu A.N.S.T.I., nr. 335/99, tema B3, faza III/99, val. 7.600.000 lei - Raport de cercetare. Director de contract.
 17. Palade, T., „Studiul sistemelor radio combinate terestre si spatiale”, Contract A.N.S.T.I., nr. 335/1999, Adit. nr.119I/'00, tema A2, F1, val. 17500 mii lei. Rap. cercetare. Director contract.
 18. Palade, T., „Cercetari asupra propagarii in unde milimetrice in vederea implementarii noilor servicii de comunicatii de banda larga”, Contract de cercetare cu A.N.S.T.I., nr. 335/1999, Ad. 119 I /2000, tema A3, faza F1, val. 23.800 mii lei. Raport cercetare. Director de contract.
 19. Palade, T., „Cercetari asupra propagarii in unde milimetrice in vederea implementarii noilor servicii de comunicatii de banda larga”, Contract de cercetare cu A.N.S.T.I., nr. 335/1999, act adit. nr. 119 II /2000, tema A3, faza F2, val. 18.700 mii lei. Rap. cercetare. Director contract.
 20. Palade, T., „Proceduri si specificatii de evaluare a degradarii calitatii semnalului in retelele radio de banda larga”, Tema A9, Contract de cercetare 491/2000, finantat de A.N.S.T.I., valoare 33.000.000 lei; in cadrul Obiectivului General al Consortiului si anume: „ Planuri si normative tehnice, precum si proceduri si metode pentru evaluarea calitatii si securizarii serviciilor de Comunicatii si Informatice, oferite utilizatorilor” ; Rap. cercetare. Director grant.
 21. Palade, T., „Proceduri de evaluare statistica a canalelor radio in transmisiile mobile de banda larga utilizind legatura prin satelit”, Tema A9, Contract de cercetare 491/2000, act aditional 1/2000, finantat de A.N.S.T.I., valoare 14.000.000 lei; in cadrul Obiectivului General al Consortiului si anume: „ Planuri si normative tehnice, precum si proceduri si metode pentru evaluarea calitatii si securizarii serviciilor de Comunicatii si Informatice, oferite utilizatorilor” ; Raport de cercetare. Director de grant.
 22. Palade, T., „Specificatii de testare a unor sisteme radio fixe in scopul incadrarii lor in specificatiile impuse de serviciile de radiodifuziune digitala si comunicatii mobile UMTS”, Tema A9, Contract de cercetare 491/2000, act aditional 1/2001, finantat de M.E.C., val. 91.000.000 lei; in cadrul Obiectivului General al Consortiului: „Planuri si normative tehnice, precum si proceduri si metode pentru evaluarea calitatii si securizarii serviciilor de Comunicatii si Informatice, oferite utilizatorilor” ; Director de grant.
 23. PALADE, T., „ Proceduri de evaluare a performantelor sistemelor radio implicind componenta mobila - cazuri de test”, Tema A9, Contract de cercetare 491/2000, act aditional 1/2002, finantat de M.E.C., valoare 100.000.000 lei; in cadrul Obiectivului General al Consortiului si anume: „ Planuri si normative tehnice, precum si proceduri si metode pentru evaluarea calitatii si securizarii serviciilor de Comunicatii si Informatice, oferite utilizatorilor” ; Director de grant.
 24. Palade, T., „Embrace - Efficient Millimetre Broadband Radio Access for Convergence and Evolution” contract international in cadrul FP5, nr. IST-1999-11751, valoare 24.000 Euro pentru partenerul roman. Durata: 1.10.2001–1.10. 2002. Responsabil de contract.
 25. Palade, T., „ Elaborarea de software pentru consultarea de la distanta a bazelor de date prin mijloace de radiocomunicatii”, Contract de cercetare , 9 / 20.05. 2002, finantat de M.E.C., valoare 2.800.000.000 lei; Director de contract.
 26. Palade, T., „ Broadwan ” – Broadband services for everyone over fixed wireless access networks, contract international in cadrul FP6, nr. IST-2003-001930, valoare 90.000 EUR pentru partenerul roman pe primii doi ani. Responsabil de contract.
 27. ***, Palade, T., „Stand pentru testarea magnetroanelor dedicate aplicatiilor industriale”, Contract nr.55/1986, Beneficiar Univ. Oradea, val. 1.700.000 lei -Raport de cercetare.
 28. Lungu, S., Palade, T. „Studiul influentei atmosferei asupra serviciilor de radio comunicatii folosind noile benzi de frecventa - aplicatii in imbunatatirea proiectarii retelelor radio si modele experimentale”, Ministerul invatamintului, Grant nr. 141, C.N.C.S.U, Contract de cercetare nr.5003/1996, faza unica, valoare 3.000.000 lei - Raport de cercetare.