Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor
BARUCH, Z., RARĂU, A., ȘIPOȘ, C., IVAN, C.


ARHITECTURI PARALELE DE CALCUL.
ÎNDRUMĂTOR DE LUCRĂRI DE LABORATOR


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 1999 (152 pagini)
CUPRINS


1. TRANSPUTERUL INMOS

1.1. SCOPUL LUCRĂRII
1.2. CONSIDERAȚII TEORETICE

1.2.1. Introducere
1.2.2. Tipuri de transputere
1.2.3. Caracteristicile transputerului IMS T805
1.2.4. Aplicațiile transputerelor

1.3. STRUCTURA INTERNĂ A TRANSPUTERULUI

1.3.1. Procesorul
1.3.2. Registrele
1.3.3. Procese și concurență
1.3.4. Comunicația între procese

1.4. SERVICII SISTEM

1.4.1. Memoria
1.4.2. Interfața cu memoria externă
1.4.3. Evenimente
1.4.4. Legături de comunicație
1.4.5. Timere

1.5. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

2. INSTRUCȚIUNILE TRANSPUTERULUI INMOS

2.1. SCOPUL LUCRĂRII
2.2. CONSIDERAȚII TEORETICE

2.2.1. Funcții de bază
2.2.2. Funcții directe
2.2.3. Funcții prefix
2.2.4. Funcții indirecte
2.2.5. Operații aritmetice și logice
2.2.6. Operații generale și de control
2.2.7. Operații de intrare/ieșire
2.2.8. Exemplu

2.3. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

3. INSTRUCȚIUNILE TRANSPUTERULUI INMOS PENTRU PROCESE SECVENȚIALE ȘI CONCURENTE

3.1. SCOPUL LUCRĂRII
3.2. CONSIDERAȚII TEORETICE

3.2.1. Instrucțiuni pentru procese secvențiale: Aritmetica modulo de lungime simplă; Instrucțiuni pentru formarea adreselor; Aritmetica de lungime multiplă; Conversia valorilor cu semn; Controlul buclelor; Utilizarea procedurilor; Utilizarea indicatorului de eroare
3.2.2. Instrucțiuni pentru procese concurente: Spațiul de lucru; Planificarea proceselor; Inițierea și terminarea unui proces; Utilizarea timerelor; Operații de intrare alternative

3.3. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

4. DEZVOLTAREA PROGRAMELOR ÎN LIMBAJUL DE ASAMBLARE AL TRANSPUTERULUI

4.1. SCOPUL LUCRĂRII
4.2. CONSIDERAȚII TEORETICE

4.2.1. Asamblorul TASM: Comanda de asamblare; Opțiuni; Sintaxa limbajului de asamblare; Pseudoinstrucțiuni; Formatul listingului de asamblare; Utilizarea preprocesorului cu TASM
4.2.2. Linkeditorul TLNK: Utilizarea TLNK în mod interactiv; Utilizarea TLNK cu un fișier de comenzi
4.2.3. Încărcătorul de programe LD-ONE

4.3. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

5. BAZELE PROGRAMĂRII ÎN LIMBAJUL OCCAM

5.1. SCOPUL LUCRĂRII
5.2. CONSIDERAȚII TEORETICE

5.2.1. Introducere în limbajul Occam
5.2.2. Declarații și procese
5.2.3. Identificatori și tipuri
5.2.4. Șiruri de caractere
5.2.5. Exemplu de program
5.2.6. Tratarea erorilor
5.2.7. Compilarea programelor Occam
5.2.8. Bucle
5.2.9. Tablouri
5.2.10. Segmente de tablouri
5.2.11. Funcții de bibliotecă: Citirea de la tastatură; Afișarea pe ecran

5.3. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

6. OPERATORI, CONSTRUCȚII SECVENȚIALE, PROCEDURI ȘI FUNCȚII ÎN LIMBAJUL OCCAM

6.1. SCOPUL LUCRĂRII
6.2. CONSIDERAȚII TEORETICE

6.2.1. Operatori: Precedența operatorilor; Operatori aritmetici; Operatori modulo; Operatori la nivel de bit; Operatori de deplasare; Conversii de tip; Operatori booleeni și relaționali
6.2.2. Construcția IF
6.2.3. Construcția CASE
6.2.4. Proceduri: Transmiterea prin referință; Transmiterea prin valoare
6.2.5. Funcții
6.2.6. Alte facilități ale limbajului: Tabele; Abrevieri; Instrucțiuni în limbajul de asamblare; Spațiul de lucru și spațiul vectorilor

6.3. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

7. CANALE ȘI PROCESE PARALELE ÎN OCCAM

7.1. SCOPUL LUCRĂRII
7.2. CONSIDERAȚII TEORETICE

7.2.1. Canale
7.2.2. Procese primitive: Procesul de asignare; Procesul de intrare; Procesul de ieșire; SKIP; STOP; Comparație între procesele SKIP și STOP
7.2.3. Construcția PAR
7.2.4. Construcția PAR multiplicată
7.2.5. Construcția ALT
7.2.6. Construcția ALT multiplicată
7.2.7. Specificarea priorității proceselor
7.2.8. Protocoale: Protocoale simple; Protocoale secvențiale; Protocoale cu variante

7.3. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

8. MEDIUL PVM - PARALLEL VIRTUAL MACHINE

8.1. SCOPUL LUCRĂRII
8.2. CONSIDERAȚII TEORETICE

8.2.1. Introducere
8.2.2. Instalarea mediului PVM
8.2.3. Despre fișierele executabile și fișierul consolă: Lucrul cu aimk

8.3. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

9. COMUNICAREA ÎNTRE PROCESE ÎN MEDIUL PVM

9.1. SCOPUL LUCRĂRII
9.2. CONSIDERAȚII TEORETICE

9.2.1. Structura bibliotecii PVM
9.2.2. Crearea proceselor
9.2.3. Comunicare prin mesaje în PVM

9.3. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

10. FUNCȚII PENTRU CONTROLUL MAȘINII VIRTUALE

10.1. SCOPUL LUCRĂRII
10.2. CONSIDERAȚII TEORETICE

10.2.1. Funcții de control a mașinii virtuale
10.2.2. Notificare pe evenimente

10.3. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII
10.4. SURSE

11. GRUPURI DE PROCESE ÎN MEDIUL PVM

11.1. SCOPUL LUCRĂRII
11.2. CONSIDERAȚII TEORETICE

11.2.1. Funcții pentru lucrul cu grupuri de procese

11.3. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII
11.4. SURSE

BIBLIOGRAFIE