Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor

Teza de doctorat


Baruch, Z., "Contribuții la proiectarea asistată de calculator a sistemelor numerice", Teză de doctorat, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Calculatoare, 1999.
| Cuprins | HTML Teza-Cuprins.pdf

| Pagina tezei |