Claudia PĂCURAR

DOCTOR INGINER ECONOMIST

Conferențiar

Site in limba romana Site in engleza

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Strada Memorandumului, nr. 28, 400114, Cluj-Napoca, Cluj, România

Facultatea de Inginerie Electrică

Strada George Barițiu, nr. 26-28, 400027, Cluj-Napoca, Cluj, România

Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Strada George Barițiu, nr. 26-28, 400027, Cluj-Napoca, Cluj, România

Centrul de Cercetare de Modelare Numerică și Compatibilitate Electromagnetică, NUMELEC

Strada Dorobanților, nr. 73, 400689, Cluj-Napoca, Cluj, România