Claudia PĂCURAR

DOCTOR HABILITAT INGINER ECONOMIST

Profesor

Director Departament ALUMNI

Site in limba romana Site in engleza

S-a născut în Cluj-Napoca, România. A obținut diploma de Inginer Diplomat în anul 2004, în urma absolvirii Facultății de Electrotehnică, Specializarea Electrotehnică-Inginerie Medicală din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, România. În anul 2012 a obținut titlul de Doctor în Domeniul Inginerie Electrică, în urma susținerii Tezei de doctorat în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, România. În anul 2022 a obținut Atestatul de Abilitare în Domeniul Inginerie Electrică, în urma susținerii Tezei de abilitare în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, România. S-a alăturat Departamentului de Electrotehnică și Măsurări, Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România, în anul 2004. Din anul 2023 este Profesor în cadrul acestui departament. Ea este autoare și co-autoare a șapte cărți de specialitate în domeniu. A publicat din 2004 până în prezent peste 140 articole sau lucrări științifice în reviste de specialitate sau în proceedings conferințe internaționale de prestigiu. Domeniile de cercetare abordate în activitățile sale sunt: microcircuite, modelarea numerică a câmpului electromagnetic, proiectarea optimală a dispozitivelor electrice, electromagnetism, compatibilitate electromagnetică, bobine spirală planare, circuite electrice și electronice, antene, filtre, sisteme wireless de alimentare, medii de programare și simulare. Din anul 2023 este Director al Departamentului ALUMNI, Prorectorat Management universitar și relația cu mediul socio-economic, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România.