Claudia PĂCURAR

DOCTOR HABILITAT INGINER ECONOMIST

Profesor

Director Departament ALUMNI

Site in limba romana Site in engleza

Proiecte de cercetare

 

Naționale

 
 

Titlu proiect:

Dezvoltarea unor noi metodologii pentru analiza și proiectarea optimală a bobinelor spirală multistrat utilizate în aplicații de radiofrecvență

Grant CNCSIS, Tip TE, PN-II-RU-TE-2014-4-0199, Nr. 183/1.10.2015

Echipa de cercetare: Director-Claudia PĂCURAR; Membrii: Nicoleta-Adina Răcășan, Alana-Claudia Constantinescu, Sergiu-Iulian Andreica, Ioan-Flaviu Pop, Alina-Tania Ciupe

Perioada de derulare: 2 ani, 2015-2017

 

Proiect/Bursă postdoctorală:

Modelarea, simularea funcţională şi proictarea optimală a bobinelor spirală din circuite integrate de radiofrecvenţă

Parteneriat interuniversitar pentru excelenţă în inginerie - PARTING, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/137516

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Aplicant: Claudia PĂCURAR

Perioada de derulare: 1.5 ani, 2014-2015

 

Titlu proiect:

Coupled Electromagnetic Interferences and Vibration Analysis for Safe Automotive Electrical Actuators – CEMIVA

Grant CNCSIS, PN II-ID-PT-PCCA-2013-4-1019

Echipa de cercetare: Director-Călin MUNTEANU; Membrii: Claudia Martiș, Vasile Țopa, Lorand Szabo, Purcar Marius, Daniel Fodorean, Claudiu Oprea, Adina Răcășan, Anca Nicu, Claudia Păcurar

Perioada de derulare: 2 ani, 2013-2015

 

Titlu proiect:

Dezvoltarea unui algoritm matematic de modelare a suprafețelor deformabile a electrozilor în cursul proceselor electrochimice, un nou instrument de proiectare virtuală

Grant CNCSIS, Tip IDEI, Nr. ID_2538

Echipa de cercetare: Director-Vasile ȚOPA, Membrii: Marius Purcar, Călin Munteanu, Laura Grindei, Claudia Păcurar, Ovidiu Garvasiuc

Perioada de derulare: 3 ani, 2008-2011

 

Titlu proiect:

Dezvoltarea unor noi metodologii pentru evaluarea inductivităților proprii și mutuale din circuite micro și nanometrice

Grant CNCSIS, Tip TD, Tema nr. 6, Cod CNCSIS: 324

Director: Claudia RĂCĂȘAN

Perioada de derulare: 3 ani, 2006-2008

 

Titlu proiect:

Noi metodologii și instrumente pentru proiectarea optimală a formei și topologiei dispozitivelor 3D MEMS

Grant CNCSIS, Tip A, Tema 15, Cod CNCSIS: 1282

Echipa de cercetare: Director-Vasile ȚOPA, Membrii: Călin Munteanu, Laura Grindei, Claudia Răcășan, Nicoleta-Adina Răcășan

Perioada de derulare: 3 ani, 2006-2009

 

Titlu proiect:

Influența câmpurilor electromagnetice asupra stabilității în funcționare și a performanțelor instalațiilor de ardere

Grant CNCSIS, Tip A, Tema 10, Cod CNCSIS: 1279

Echipa de cercetare: Director-Emil SIMION, Membrii: Dan Doru Micu, Laura Dărăbant, Mihaela Pleșa, Nicoleta-Adina Răcășan, Denisa Ștet, Claudia Răcășan

Perioada de derulare: 3 ani, 2006-2008

 

Titlu proiect:

Impactul câmpurilor electromagnetice de natură antropică asupra ecosistemelor

Proiect CEEX X2C36/2006

Echipa de cercetare: Director-Dan Doru MICU, Membrii: Laura Dărăbant, Mihaela Pleșa, Nicoleta-Adina Răcășan, Denisa Ștet, Claudia Răcășan

Perioada de derulare: 3 ani, 2006-2008

 

Titlu proiect:

Metodologii și instrumente pentru proiectarea nano-electronică automată-nEDA

Proiect CEEX I 03/06.10.2005, Nr. 9

Echipa de cercetare: Director-Vasile ȚOPA, Membrii: Călin Munteanu, Laura Grindei, Claudia Răcășan, Nicoleta-Adina Răcășan

Perioada de derulare: 3 ani, 2005-2008

 

Titlu proiect:

Algoritmi de proiectare optimală structurală pentru supresia inductivităților parazite în circuite electronice nanometrice

Grant CNCSIS, Tip A, Tema 18, Cod CNCSIS: 986

Echipa de cercetare: Director-Călin MUNTEANU, Membrii: Vasile Țopa, Laura Grindei, Claudia Răcășan, Nicoleta-Adina Răcășan

Perioada de derulare: 3 ani, 2005-2008

Cu terți

 
 

Titlu proiect:

Acord de cooperare cu SC CEPROM SA Satu-Mare

Servicii de cercetare – testare in domeniul compatibilității electromagnetice (EMC), Nr. 86/2017

Echipa de cercetare: Director-Călin Munteanu, Membrii: Adina Răcășan, Claudia Păcurar, Claudia Constantinescu, Sergiu Andreica, Răzvan Gliga

Perioada de derulare: 2 ani, 2017-2018

 

Titlu proiect:

Măsurători de câmp electric şi magnetic în stația 220 / 110 kV

Contract servicii cu SC Energobit SA Cluj

Echipa de cercetare: Director-Călin Munteanu, Membrii: Adina Răcășan, Claudia Păcurar

Perioada de derulare: 1 an, 2017

 

Titlu proiect:

Studiul valorilor de câmp electric in incinta staţiei 220 kV Ungheni

Contract cu SC Automatic Systems SRL Craiova, Contract nr. 637 /2014

Echipa de cercetare: Director-Călin Munteanu, Membrii: Marius Purcar, Adina Răcășan, Claudia Păcurar

Perioada de derulare: 1 an, 2014

 

Titlu proiect:

Măsurători de câmp electric si magnetic in staţiile 220 kV si 110 kV Mintia

Contract cu SIEMENS Energy SRL

Echipa de cercetare: Director-Călin Munteanu, Membrii: Adina Răcășan, Claudia Păcurar

Perioada de derulare: 1 an, 2013

 

Titlu proiect:

Studiul expunerii la câmp magnetic in zone rezidentiale din Mun. Cluj-Napoca

Contract cu FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA–SDEE Cluj, nr. 19167/2012

Echipa de cercetare: Director-Călin Munteanu, Membrii: Marius Purcar, Adina Răcășan, Claudia Păcurar

Perioada de derulare: 3 ani, 2012-2014

 

Titlu proiect:

Studiul pilot al distribuţiei de câmp electromagnetic din incinta staţiilor electrice de transformare utilizând modelarea 3D a acestora

Contract cu FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA – SDEE Cluj

Echipa de cercetare: Director-Călin Munteanu, Membrii: Marius Purcar, Adina Răcășan, Claudia Păcurar

Perioada de derulare: 3 ani, 2012-2014

 

Titlu proiect:

Studiul valorilor de câmp electric in incinta staţiei 220 kV Câmpia Turzii

Contract cu SC ROMPROIECT ELECTRO SRL Cluj-Napoca, nr. 1933/2010

Echipa de cercetare: Director-Călin Munteanu, Membrii: Adina Răcășan, Claudia Păcurar

Perioada de derulare: 1 an, 2010

 

Titlu proiect:

Studiul perturbaţiilor electromagnetice produse de instalaţii electroenergetice asupra echipamentelor rezidenţiale din imediata vecinătate

Contract cu FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA, nr. 249 /2009

Echipa de cercetare: Director-Călin Munteanu, Membrii: Adina Răcășan, Claudia Păcurar

Perioada de derulare: 3 ani, 2009-2011

 

Titlu proiect:

Alimentarea consumatorilor pe JT direct din LEA 110 kV - întocmirea documentaţiei necesare

Contract cu FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA, nr. 156 /2007

Echipa de cercetare: Director-Călin Munteanu, Membrii: Adina Răcășan, Claudia Răcășan

Perioada de derulare: 2 ani, 2007-2008

 

Titlu proiect:

Determinarea intensităţii câmpului electromagnetic în doua staţii de transformare 110kV/MT

Contract cu FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA, nr. 148 /2007

Echipa de cercetare: Director-Călin Munteanu, Membrii: Adina Răcășan, Claudia Răcășan

Perioada de derulare: 2 ani, 2007-2008

 

Titlu proiect:

Solutii de alimentare a consumatorilor pe joasa tensiune direct din LEA inalta tensiune

Contract cu FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA, nr. 157 /2006

Echipa de cercetare: Director-Călin Munteanu, Membrii: Adina Răcășan, Claudia Răcășan

Perioada de derulare: 2 ani, 2006-2007

Internaționale

 
 

Titlu proiect:

New-advanced Analysis Techniques and Software Tools for Optimization of MEMS Devices

Proiect de cercetare bilaterală cu Italia, Poziţia 32 din Protocolul celei de-a XIV-a Sesiuni a Comisiei mixte româno-italiene, Parteneră Universitatea Federico II Napoli (Italia)

Echipa de cercetare: Director-Vasile ȚOPA, Membrii: Călin Munteanu, Laura Grindei, Marius Purcar, Claudia Răcășan, Adina Răcășan

Perioada de derulare: 3 ani, 2006-2008

 

Titlu proiect:

Development of New-advanced 3D Analysis Techniques and Tools for Optimisation of Electromagnetic and Electrochemical Devices, DESIGN

Proiect de cercetare bilaterală Româno-Flamand, BWS04/03, Parteneră Universitatea VUB Brussels (Belgia)

Echipa de cercetare: Director-Vasile ȚOPA, Membrii: Călin Munteanu, Laura Grindei, Marius Purcar, Claudia Răcășan, Adina Răcășan

Perioada de derulare: 3 ani, 2005-2007

 

Titlu proiect:

Advanced Analysis Techniques &Tools for Optimization of Micro/ Nano Electro-Magnetic Systems MEMS-NEMS

Proiect finanţat de către NATO, în cadrul Collaborative Linkage Grants–CLG, Nr. proiect: CBP.EAP.CLG. 982075, Partenere: Universitatea din Gent, (Belgia), Universitatea ”Federico II” Napoli (Italia), Universitatea “Aristotle” din Thessaloniki (Grecia) şi Universitatea UIB, (Spania)

Echipa de cercetare: Director-Vasile ȚOPA, Membrii: Călin Munteanu, Laura Grindei, Marius Purcar, Claudia Răcășan, Adina Răcășan

Perioada de derulare: 3 ani, 2005-2007