Claudia PĂCURAR

DOCTOR HABILITAT INGINER ECONOMIST

Profesor

Director Departament ALUMNI

Site in limba romana Site in engleza

Bazele electrotehnicii, BZ ETH

Anul I

Specializarea: Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie Medicală

Facultatea de Inginerie Electrică

Modelarea numerică a câmpului electromagnetic, MNaCEm

Anul IV

Specializarea: Electrotehnică

Facultatea de Inginerie Electrică

Bazele electrotehnicii I, BE I

Anul I

Specializarea: Electronică aplicată, Tehnologii și sisteme de comunicații, Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Electrotechnics, ET

Anul I

Specializarea: Automatică si informatică aplicată (în limba engleză)

Facultatea de Automatică și Calculatoare