Sergiu ANDREICA

DOCTORAND INGINER

Asistent

Site in limba romana Site in engleza

S-a născut în Simleu-Silvaniei, România. A obținut diploma de Inginer Diplomat în anul 2016, în urma absolvirii Facultății de Inginerie Electrică, Specializarea Electrotehnică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, România. Din anul 2018 este doctorand în Domeniul Inginerie Electrică, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, România. S-a alăturat Departamentului de Electrotehnică și Măsurări, Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România, în anul 2016. Din anul 2020 este Asistent Universitar în cadrul acestui departament. El este co-autoar a unei cărți de specialitate în domeniu. A publicat din 2016 până în prezent peste 30 articole sau lucrări științifice în reviste de specialitate sau în conferințe internaționale de prestigiu. Domeniile de cercetare abordate în activitățile sale sunt: compatibilitate electromagnetică, microcircuite, modelarea numerică a câmpului electromagnetic(2D,3D), proiectarea optimală a dispozitivelor electrice, electromagnetism, bobine spirală planare, circuite electrice și electronice, antene, filtre microstrip, sisteme wireless de alimentare, medii de programare și simulare, standardizare și certificare.