Sergiu ANDREICA

DOCTOR INGINER

Asistent

Site in limba romana Site in engleza

S-a născut în Simleu-Silvaniei, România. A obținut diploma de Inginer Diplomat în anul 2016, în urma absolvirii Facultății de Inginerie Electrică, Specializarea Electrotehnică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, România. Din anul 2018 este doctorand în Domeniul Inginerie Electrică, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, România. S-a alăturat Departamentului de Electrotehnică și Măsurări, Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România, în anul 2016. Din anul 2020 este Asistent Universitar în cadrul acestui departament. El este co-autoar a unei cărți de specialitate în domeniu. A publicat din 2016 până în prezent peste 30 articole sau lucrări științifice în reviste de specialitate sau în proceedings conferințe internaționale de prestigiu. Domeniile de cercetare abordate în activitățile sale sunt: compatibilitate electromagnetică, microcircuite, modelarea numerică a câmpului electromagnetic(2D,3D), proiectarea optimală a dispozitivelor electrice, electromagnetism, bobine spirală planare, circuite electrice și electronice, antene, filtre microstrip, sisteme wireless de alimentare, medii de programare și simulare, standardizare și certificare.