Sergiu ANDREICA

DOCTORAND INGINER

Asistent

Site in limba romana Site in engleza

Domenii de cercetare

 
 

Modelarea numerică a câmpului electromagnetic

Compatibilitate electromagnetică

Antene

Filtre

Proiectarea optimală a dispozitivelor electrice

Micro și nanotehnologii

Bobine spirală planare

Sisteme wireless de alimentare

Microcircuite

Circuitelor electrice și electronice

Electromagnetism