Sergiu ANDREICA

DOCTORAND INGINER

Asistent

Site in limba romana Site in engleza

Lucrări de diplomă

 
 

Modelarea numerică a bobinelor spirală planare pătrate folosite în proiectarea unui sistem wireless de alimentare a stimulatorului cardiac

Student: Ravas Mihai Catalin

Specializarea: Electrotehnică

Sesiune susținere: Iulie 2021

 

Studiul valorilor de câmp electric și magnetic în vecinătatea echipamentelor electroenergetice

Student: Sucală Dragoș Cătălin

Specializarea: Energetică

Sesiune susținere: Iulie 2019

 

Modelarea numerică comparativă a unui codor rotativ utilizând diferite programe

Student: Răcășan Radu-Cristian

Specializarea: Electrotehnică

Sesiune susținere: Iulie 2019