Procesarea Imaginilor / Image Processing - 2019

1. Introducere. Aplicatii ale tehnicilor de procesare a imaginilor.

2. Formarea imaginilor. Modelul camerei, parametri intrinseci si extrinseci.

3. Proprietati geometrice ale obiectelor binare.

4. Etichetarea imaginilor binare. Extragerea conturului.

5. Operatii morfologice.

6. Procesarea imaginilor de intensitateProcesari pe histograma.

7. Convolutia. Transformata Fourier

8. Filtre digitale

9. Zgomotul din imagini

10. Detectia muchiilor

11. Stereoviziunea

12. Procesarea imaginilor color

13. Procesarea imaginilor folosind retele neuronale

 

Lucrari de laborator / Laboratory Works

1. Introducere în utilizarea bibliotecii OpenCV / Introduction to the OpenCV library

Documentatie in romana

English documentation

 

Aplicaţia iniţială – Visual Studio 2013

Aplicaţia iniţială – Visual Studio 2015

Aplicaţia iniţială – Visual Studio 2017

Imagini de test

 

2. Spaţii de culoare/ Color spaces.

Documentatie in romana

English documentation

Imagini de test

 

3. Histograma nivelurilor de intensitate

Documentatie in romana

English documentation

Imagini de test

 

4. Trasaturi geometrice ale imaginilor binare / Geometrical features of binary objects

Documentatie in romana

English documentation

Imagini de test

 

5. Etichetarea obiectelor din imagini binare / Object labeling on binary images

Documentatie in romana

English documentation

Imagini de test

 

6. Urmarirea conturului / Border tracing

Documentatie in romana

English documentation

Imagini de test

 

7. Operatii morfologice pe imagini binare / Morphological operations on binary images

Documentatie in romana

English documentation

Imagini de test

 

8. Proprietati statistice ale imaginilor de intensitate / Statistical properties of grayscale images

Documentatie in romana

English documentation

Imagini de test

 

9. Filtrarea imaginilor în domeniul spaţial şi frecvenţial / Image filtering in the spatial and frequency domains

Documentatie in romana

English documentation

Imagini de test

 

10. Modelarea si eliminarea zgomotelor / Noise modeling and filtering

Documentatie in romana

English documentation

Imagini de test

 

11. Detectia muchiilor / Edge detection

Documentatie in romana

English documentation

Imagini de test