Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor

CPAR.104.AC.16-01-S3

Arhitectura calculatoarelor

Anul universitar 2004/2005


Responsabil de disciplină: Dr. Baruch Zoltan Francisc

Limba de predare: Romană

An de studii: Colegiu, Tehnică de calcul, anul 2, semestrul 1

Activități didactice

Curs: 28 ore
Lucrări de laborator: 28 ore
Seminar: 14 ore

Programa analitică

Introducere: Calculatoare numerice; Structura mașinii fizice

Circuite digitale: Elemente de algebră booleană; Funcții booleene; Minimizarea funcțiilor booleene

Unitatea centrală de prelucrare: Structura UCP; Registre; Memoria stivă; Execuția instrucțiunilor

Seturi de instrucțiuni: Elementele unei instrucțiuni mașină; Limbaje de asamblare; Tipuri de instrucțiuni; Moduri de adresare; Formatul instrucțiunilor

Unitatea aritmetică și logică: Circuite pentru adunarea a două cifre binare; Operații cu numere în virgulă fixă; Operații cu numere în virgulă mobilă

Unitatea de comandă și control: Micro-operații; Controlul UCP; Organizarea internă a UCP; Implementarea unității de comandă

Unitatea de memorie: Caracteristicile sistemelor de memorie; Ierarhia de memorii; Memorii semiconductoare; Memoria cache

Unitatea de I/E: Structura unității de I/E; Tipuri de echipamente periferice; Module de I/E; Interfața externă; Metode de transfer a datelor

Programa analitică detaliată >

Curs

Calendarul cursurilor >
Documentație pentru curs >

Laborator

Lucrări de laborator >

Seminar

Teme pentru seminar >

Examen

Examen final: cu cărțile inchise

Manual


Baruch, Z. F., Arhitectura calculatoarelor, Editura TODESCO, Cluj-Napoca, 2000,
ISBN 973-99780-7-x.

(Ediție epuizată)Bibliografie suplimentarăWakerly, John F., Circuite digitale - Principiile și practicile folosite in proiectare,
Editura Teora, București, 2002.


Mano, M. Morris., Kime, Charles R., Logic and Computer Design Fundamentals,
Updated Edition, 2/E (in limba engleză), Editura Prentice Hall, 2000, ISBN 0-13-031486-2.

Actualizat la: 6 octombrie 2004