Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor

Sisteme de calcul dedicate

Anul universitar 2018/2019


Responsabil de disciplină: Dr. Baruch Zoltan Francisc

Limba de predare: Română

An de studii: Master Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria calculatoarelor, anul II

Activități didactice

Curs: 28 ore

Programa analitică

Introducere: Sisteme de calcul dedicate; Aplicații; Caracteristici; Tehnologii

Modele și limbaje pentru specificația sistemelor: Introducere; Tipuri de modele; Modele și limbaje; Exemplu; Modele orientate pe stare; Modele orientate pe activitate; Modele orientate pe structură; Modele orientate pe date; Modele eterogene; Limbaje pentru specificația sistemelor

Interfețe și protocoale de comunicație: Interfețe seriale: RS-232, RS-422, RS-485, I2C, SPI, USB, CAN; Interfețe paralele: PCI-104, CompactPCI, Embedded PCI-X; Interfețe și protocoale fără fir: Bluetooth, IEEE 802.11, IEEE 802.15.4, ZigBee

Periferice pentru sisteme dedicate: Contoare și contoare de timp; Controlere LCD; Controlere pentru minitastaturi; Convertoare A/D; Convertoare D/A; Ceasuri de timp real; Modulatoare în lățime a impulsurilor; Senzori; Controlere pentru comanda motoarelor

Microcontrolere: Microcontrolere 8051; Microcontrolere PIC; Microcontrolere AVR; Microcontrolere DSP

Procesoare dedicate: Procesoare ARM; Procesoare Intel; Procesoare AMD

Dezvoltarea programelor: Dezvoltarea programelor dedicate; Etapele dezvoltării programelor; Monitoare de depanare; Depanatoare la distanță; Comunicația programelor cu perifericele

Implementarea sistemelor dedicate: Introducere; Gestiunea taskurilor; Optimizări de nivel înalt; Partiționarea hardware/software; Compilatoare pentru sisteme dedicate; Scalarea tensiunii și gestiunea energiei

Programa analitică detaliată >

Curs

Calendarul cursurilor >
Documentație pentru curs >

Prezentări

Subiecte pentru prezentări >

Notare

Prezentarea unei teme (30%) sau implementarea unei aplicații (50%)
Examen (70% sau 50%)

BibliografieVahid, F., Givargis, T., Embedded System Design - A Unified Hardware/Software Introduction,
John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0-471-38678-2


Marwedel, P., Embedded System Design, Springer, 2006,
ISBN 0-387-29237-3


Noergaard, T., Embedded Systems Architecture, Newnes/Elsevier, 2005,
ISBN 0-7506-7792-9


Catsoulis, J., Designing Embedded Hardware, Second Edition, O'Reilly Media, 2005,
ISBN 0-596-00755-8


Barr, M., Massa, A., Programming Embedded Systems with C and GNU
Development Tools
, Second Edition, O'Reilly Media, 2006, ISBN 0-596-00983-6


Yaghmour, K., Building Embedded Linux Systems, O'Reilly Media, 2003,
ISBN 0-596-00222-X


Hollabaugh, C., Embedded Linux: Hardware, Software, and Interfacing,
Addison-Wesley/Pearson Education, 2002, ISBN 0-672-32226-9

Actualizat la: 29 septembrie 2018