Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor

Sisteme de calcul dedicate

Programa analitică a cursului
INTRODUCERE

SISTEME DE CALCUL DEDICATE
APLICAȚII
CARACTERISTICI
TEHNOLOGII
 • Tehnologii de procesoare: Procesoare de uz general; Procesoare dedicate; Procesoare specifice aplicației
 • Tehnologii de fabricație: VLSI; ASIC; PLA; PAL; CPLD; FPGA
 • Tehnologii de proiectare

MODELE ȘI LIMBAJE PENTRU SPECIFICAȚIA SISTEMELOR

INTRODUCERE
TIPURI DE MODELE
 • Modele orientate pe stare
 • Modele orientate pe activitate
 • Modele orientate pe structură
 • Modele orientate pe date
 • Modele eterogene
MODELE ȘI LIMBAJE
EXEMPLU
MODELE ORIENTATE PE STARE
 • Automat cu stări finite
 • Automat cu stări finite și căi de date
 • Rețea Petri
 • Automat cu stări finite ierarhice concurente
MODELE ORIENTATE PE ACTIVITATE
 • Graf al fluxului de date
 • Graf al fluxului de control
MODELE ORIENTATE PE STRUCTURĂ
MODELE ORIENTATE PE DATE
 • Diagrama entitate-relație
 • Diagrama Jackson
MODELE ETEROGENE
 • Graf al fluxului de control/date
 • Diagrama de structură
 • Model obiectual
 • Automat de stare al programului
LIMBAJE PENTRU SPECIFICAȚIA SISTEMELOR
 • Cerințe pentru specificația sistemelor dedicate
 • Verilog
 • HardwareC
 • SystemC
 • Statecharts
 • SysML: Prezentare generală; Blocuri; Diagrama de definiție a blocurilor; Diagrama internă a blocului; Cerințe; Diagrama parametrică

INTERFEȚE DE COMUNICAȚIE

INTERFEȚE SERIALE
 • Interfața RS-232: Modelul comunicației seriale; Tipuri de comunicație serială; Comunicația asincronă; Comunicația sincronă; Standardul RS-232; Semnalele interfeței RS-232; Controlul fluxului de date; Cabluri seriale; Exemplu de interfață RS-232
 • Interfața RS-422
 • Interfața RS-485
 • Interfața I2C: Prezentare generală; Condiții de start și de stop; Validitatea datelor; Transferuri pe magistrală; Versiuni; Exemplu de interfață I2C
 • Interfața SPI: Prezentare generală; Semnalele interfeței; Funcționarea; Avantaje și dezavantaje; Aplicații; Comparație cu interfața I2C; Exemplu de interfață SPI
 • Interfața USB: Prezentare generală; Caracteristici; Topologia magistralei; Versiuni USB; Cabluri și conectori; Interfața electrică; Tipuri de transfer; Exemplu de interfață USB
 • Interfața IEEE 1394: Prezentare generală; Caracteristici; Cabluri și conectori; Topologia conexiunilor; Protocolul magistralei
 • Interfața CAN: Prezentare generală; Transmisia datelor; Formatul mesajelor; Aplicații; Exemple de circuite de interfață; Interfața FlexRay
INTERFEȚE PARALELE
 • Interfața PCI-104
 • Interfața CompactPCI
 • Interfața Embedded PCI-X
INTERFEȚE FĂRĂ FIR
 • Interfața IrDA: Interfața fizică; Modulația; Formatul datelor; Stiva de protocoale
 • Interfața Bluetooth: Semnale de ceas; Frecvențe radio; Clase de dispozitive; Versiuni; Avantaje; Dezavantaje
 • Interfața IEEE 802.11: Standardul original 802.11; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n; Avantaje; Dezavantaje

PERIFERICE PENTRU SISTEME DEDICATE

CONTOARE ȘI CONTOARE DE TIMP
 • Contoare
 • Contoare de timp
 • Contor de timp simplu
 • Contor de timp cu semnal de terminare
 • Contor de timp cascadat
 • Contor de timp cu prescalare
 • Contor de timp pentru supraveghere
CONTROLERE LCD
CONTROLERE PENTRU MINITASTATURI
CONVERTOARE A/D
CONVERTOARE D/A
CEASURI DE TIMP REAL
MODULATOARE ÎN LĂȚIME A IMPULSURILOR
SENZORI
 • Senzori de temperatură
 • Senzori de lumină
 • Accelerometre
 • Senzori de presiune
 • Senzori pentru câmpul magnetic
CONTROLERE PENTRU COMANDA MOTOARELOR

MICROCONTROLERE

MICROCONTROLERE 8051
 • Arhitectura 8051
 • Organizarea memoriei: Memoria de program; Memoria internă de date; Memoria externă de date
 • Registre cu funcții speciale
 • Porturi de I/E
MICROCONTROLERE PIC
 • Prezentare generală
 • Arhitectura PIC24H
MICROCONTROLERE AVR
 • Prezentare generală: Microcontrolere tinyAVR; Microcontrolere megaAVR; Microcontrolere XMEGA; Microcontrolere AVR32
 • Arhitectura ATmega: Nucleul UCP; Tipuri de memorii; Porturi de I/E
MICROCONTROLERE DSP

PROCESOARE DEDICATE

PROCESOARE ARM
 • Istoric
 • Modelul de programare ARM
 • Versiuni ale arhitecturii ARM
 • Exemple de procesoare ARM
 • Extensia Thumb
 • Extensia DSP
 • Extensia Jazelle
PROCESOARE PowerPC
 • Prezentare generală
 • Versiuni ale arhitecturii PowerPC
 • Microcontrolere PowerQUICC
 • Microcontrolere QorIQ
PROCESOARE INTEL
 • Microarhitectura XScale: Bufferul pentru destinația salturilor; Memoriile cache; Unitățile de gestiune ale memoriilor; Coprocesorul MAC; Interfața pentru coprocesoare; Magistrala internă pentru memorie; Unitatea de depanare
 • Procesoare de rețea: Procesorul de rețea IXP465
 • Procesorul media CE 3100
PROCESOARE AMD
 • Procesoarele AMD Geode: Procesoarele Geode LX
 • Procesoarele AMD64: Arhitectura Direct Connect; Tehnologia HyperTransport; AMD Sempron 200U, 210U; AMD Turion Neo X2; AMD Athlon Neo X2
SISTEME BAZATE PE CIRCUITE FPGA
 • Cypress PSoC
 • Altera NIOS II
 • Xilinx Virtex-4

DEZVOLTAREA PROGRAMELOR

DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DEDICATE
ETAPELE DEZVOLTĂRII PROGRAMELOR
 • Compilarea
 • Linkeditarea
 • Relocarea
MONITOARE DE DEPANARE
 • Monitorul RedBoot
DEPANATOARE LA DISTANȚĂ
 • Depanatorul GNU: Prezentare generală; Protocolul RSP; Exemple de comenzi GDB
EMULATOARE
SIMULATOARE
INSTRUMENTE HARDWARE
COMUNICAȚIA PROGRAMELOR CU PERIFERICELE
 • Registre de control și de stare
 • Drivere pentru periferice

SISTEME DE OPERARE DEDICATE

PROCESE
COMUNICAȚIA ÎNTRE PROCESE
SINCRONIZAREA ÎNTRE PROCESE
PLANIFICAREA PROCESELOR
 • Planificarea în timp real
 • Puncte de planificare
 • Blocarea și deblocarea
TRATAREA ÎNTRERUPERILOR
CARACTERISTICI DE TIMP REAL
EXEMPLE DE SISTEME DE OPERARE DEDICATE
 • Windows CE și Windows XP Embedded
 • Embedded Linux
 • eCOS

IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DEDICATE

INTRODUCERE
GESTIUNEA TASKURILOR
OPTIMIZĂRI DE NIVEL ÎNALT
 • Conversia din virgulă mobilă în virgulă fixă
 • Transformări simple ale buclelor
 • Divizarea buclelor
PARTIȚIONAREA HARDWARE/SOFTWARE
COMPILATOARE PENTRU SISTEME DEDICATE
 • Introducere
 • Compilarea pentru reducerea energiei
 • Compilarea pentru procesoarele de semnal
SCALAREA TENSIUNII ȘI GESTIUNEA ENERGIEI
 • Scalarea dinamică a tensiunii
 • Gestiunea dinamică a energiei
EXEMPLU DE SISTEM INTEGRAT


Actualizat la: 28 septembrie 2013