Dr. Baruch Zoltan Francisc
Profesor

Sisteme de calcul dedicate

Subiecte pentru prezent„ri (2018/2019)† 1. Limbaje pentru specificația sistemelor

† 2. Pachete academice pentru proiectarea sistemelor Ónglobate

† 3. Pachete comerciale pentru proiectarea sistemelor Ónglobate

† 4. Procesoare Ónglobate bazate pe arhitectura Intel†

† 5. Procesoare multimedia pentru sisteme Ónglobate

† 6. Sisteme Ónglobate utilizate Ón industria de automobile

† 7. Sisteme Ónglobate utilizate Ón industria aviatic„

† 8. Sisteme Ónglobate pentru transporturi feroviare

† 9. Comunicații f„r„ fir pentru sisteme Ónglobate

10. Sisteme Ónglobate bazate pe circuite FPGA

11. Sisteme de operare Ónglobate Windows

12. Sisteme de operare Ónglobate Linux

13. Sistemele de operare Ónglobate eCOS și Nucleus RTOS

14. Sistemul de operare Android

15. Aplicații industriale bazate pe tehnologia IoT (Internet of Things)

16. Securitatea sistemelor IoT (Internet of Things)Actualizat la: 1 octombrie 2018