Logo_UTCNColectivul de Transmisiuni Numerice Logo_DTL

Transmisiuni de date (TD)

 

 


Notiţele de curs se găsesc mai jos în format Adobe PDF:

 1. Curs 1-2./Lectures 1-2
 2. Constelaţii A+PSK (Rom.) Logo_PDF

  A+PSK Modulations (Eng.) Logo_PDF

 3. Curs 3-4./Lecture 3-4.
 4. Tehnica de transmisie OFDM (Rom.) Logo_PDF

  The OFDM Transmission Technique (Eng.) Logo_PDF

 5. Curs 5./Lecture 5.
 6. Tehnica de transmisie DMT
  DMT – un caz particular a modulaţiei OFDM utilizat în transmisiile pe cabluri. Maparea biţiilor, determinarea debitului. Performanţe. Aplicaţii (ROM) Logo_PDF

  The DMT Transmission Technique
  DMT – a particular case of OFDM used for transmissions through cables. Mappping of the bits, computation of the binary debit. Performance. Applications (ENG) Logo_PDF

 7. Curs 6./Lecture 6.
 8. Modulaţii codate 1
  Tipuri de modulaţii codate. Coduri convoluţionale sistematice recursive. Modulaţia codată trellis (TCM). Câştigul codării. (ROM) Logo_PDF

  Coded Modulations 1
  Types of coded modulations. Recursive convolutionla codes. Trellis coded modulation (TCM). Coding gain. (ENG) Logo_PDF

 9. Curs 7.
 10. Modulaţii codate 2
  Modulaţii TCM m/(m+1). Maparea MSP. Modulaţii TCM cu biţi necodaţi. (ROM) Logo_PDF

  Coded Modulations 2
  m/(m+1) TCM. Mapping by set partitioning. TCM with non-coded bits. (ENG) Logo_PDF

 11. Curs 8.
 12. Modulaţii codate 3
  Algoritmul Viterbi cu dE. Decodarea soft a biţiilor necodaţi. Aplicaţii. (ROM) Logo_PDF

  Coded Modulations 3.
  Viterbi algorithm. Soft decision of the non-coded bits(ENG) Logo_PDF

 13. Curs 9.
 14. Modulaţii codate 4
  Modulaţii codate cu extensie de bandă. Principii. Maparea dublu Gray. Aplicaţii. (ROM) Logo_PDF

  Coded Modulations 4
  Coded modulations with extended bandwidth (CMEB). Principles. Double-Gray mapping. Applications. (ENG) Logo_PDF

 15. Curs 10.\Lecture 10.
 16. Modulaţii codate adaptive
  Definirea şi parametrii unei configuraţii. Criterii de selectare a configuraţiilor şi pragurilor SNR. Calcularea throughputului mediu. Aplicaţii. (ROM) Logo_PDF

  Adaptive coded modulations
  Definition and parameters of a configuration. Criteria to select configurations and SNR thresholds. Computation of the average throughput. Applications. (ENG) Logo_PDF

 17. Curs 11.
 18. Modulaţia GMSK 1
  Motivarea utilizării. Definirea modulaţiei MSK. Calculul frecvenţelor şi banda de frecvenţă.  Filtrarea Gauss. (ROM) Logo_PDF

  GMSK Modulation 1
  Necessity. Definition of MSK. Frequency computation and bandwidth. Gaussian Filtering. (ENG) Logo_PDF

 19. Curs 12.
 20. Modulaţia GMSK 2
  Producerea şi demodularea semnalului GMSK. Recuperarea purtătorului şi a tactului de simbol. Performanţe. Aplicaţii. (ROM) Logo_PDF

  GMSK Modulation 2
  Modulation-demodulation of GMSK. Carrier and symbol-clock recovery. Performance. Applications. (ENG) Logo_PDF

 21. Curs 13.
 22. Tehnici de transmisie cu spectru Ómprăştiat 1.
  Tehnica Direct Sequence DS-SS. (ROM) Logo_PDF

  Spread-Spectrum Transmission Techniques 1.
  The Direct-Sequence Technique DS-SS. (ENG) Logo_PDF

 23. Curs 14.
 24. Tehnici de transmisie cu spectru Ómprăştiat 2.
  Tehnica Frequency-Hopping FH-SS. (ROM) Logo_PDF
  Funcţii auxiliare ale modemurilor.
  Scramblare-descramblare. (ROM) Logo_PDF

  Spread-Spectrum Transmission Techniques 2.
  The Frequency-Hopping Technique FH-SS. (ENG) Logo_PDF
  Auxiliary Functionalities in Modems.
  Scrambling-Descrambling. (ENG) Logo_PDF

©2008 Colectivul de Transmisiuni Numerice